YOUNG
CULT
ENTRE
PRENEURS

Υποστηρίζοντας νέους με καινοτόμες ιδέες για την πολιτιστική και δημιουργική επιχειρηματικότητα

Εταίροι 

KMOP – Social Action and Innovation Centre, Ελλάδα

Το ΚΜΟΠ ιδρύθηκε το 1977 και είναι μία από τις παλαιότερες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα. Στόχος του είναι να συμβάλει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής και να εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα που χτίζουν ανθεκτικότητα, καταπολεμούν τις ανισότητες και προάγουν τη χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Το ΚΜΟΠ μελετά, αναλύει, προτείνει λύσεις και υλοποιεί δράσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων με βάση τη δικαιοσύνη, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ισόρροπη ανάπτυξη. Το έργο του ΚΜΟΠ επικεντρώνεται σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών τομέων όπως η Προαγωγή της Υγείας & της Ευεξίας, τα Ανθρώπινα & Θεμελιώδη Δικαιώματα, η Εκπαίδευση, η Κοινωνία των Πολιτών & η Δημοκρατία, η Κοινωνική Ένταξη & Απασχόληση και οι Τέχνες & ο Πολιτισμός. Τα τελευταία 15 χρόνια, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερες από 300 πρωτοβουλίες, ενώ περισσότερα από 65.000 άτομα έχουν επωφεληθεί από τα έργα και τις υπηρεσίες του.

Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj, Πολωνία

Η Ένωση Ένταξης και Ανάπτυξης (SIR) ιδρύθηκε στις 21 Ιουνίου 2001 στο Kielce της Πολωνίας. Για περισσότερα από 20 χρόνια η SIR έχει υλοποιήσει περίπου 60 έργα, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η SIR έχει συμμετάσχει ενεργά σε διάφορες πρωτοβουλίες που μπορούν να ομαδοποιηθούν στους εξής τομείς:
1. Κοινωνική οικονομία και κοινωνικός αποκλεισμός
Η SIR ηγήται της κοινοπραξίας που από τον Σεπτέμβριο του 2016 διευθύνει το Κέντρο Υποστήριξης Κοινωνικής Οικονομίας Kielce-Ostrowiec στη βόρεια επαρχία του Świętokrzyskie. Το KOOWES έλαβε πιστοποίηση από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής το 2016.
2. Αγορά εργασίας
Η SIR χορήγησε σε 221 ανέργους μη επιστρεπτέες επενδυτικές επιχορηγήσεις για επιχειρηματική ανάπτυξη και σχεδόν 500 παρείχαν μικροεπιχορηγήσεις για νέες ΜΚΟ και άτυπες ομάδες.
3. Εκπαίδευση και διεθνής συνεργασία
Η SIR υλοποίησε 7 έργα Erasmus+ στον τομέα της εκπαίδευσης νέων, της συμβουλευτικής και της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο των οποίων έχουν αναπτυχθεί: μοντέλα ενίσχυσης των soft skills, επιχειρηματικά ζητήματα, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης κ.λ.π..

ARTIT, Ελλάδα

Η Artit Athens Ltd. είναι μια πρωτοποριακή διαδικτυακή γκαλερί, με έδρα την Αθήνα (Ελλάδα). Από την έναρξή της στις 15 Απριλίου 2019, η Artit υποστηρίζει και ανταμείβει δημιουργικές προσπάθειες, κυρίως άγνωστων αλλά πολλά υποσχόμενων εικαστικών καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Με περισσότερα από 2.000 διεθνή μέλη ενεργά προερχόμενα από διαφορετικά πολιτιστικά υπόβαθρα, η Artit κατάφερε να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή πλατφόρμα της ως μέσο σύνδεσης, υποστήριξης και επιβράβευσης εικαστικών καλλιτεχνών προσφέροντας ευκαιρίες μηνιαίας δημοσίευσης και ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών εκθέσεων με συγκεκριμένες θεματικές. Πιστεύουμε ότι η τέχνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μιλάει απευθείας στις καρδιές των ανθρώπων και μπορεί να προκαλέσει θετικές αλλαγές. Έχοντας κατά νου αυτό, στοχεύουμε να χρησιμοποιήσουμε την τέχνη ως μέσο για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αγγίζουν τον καθένα από εμάς. Aπό την υπερθέρμανση του πλανήτη και την αποκατάσταση το σεβασμού προς τη φύση μέχρι να φέρουμε στην επιφάνεια σοβαρά πολιτικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, δίνοντας φωνή σε καλλιτέχνες και οργανισμούς που αγωνίζονται για την καλύτερη εκδοχή του κόσμου στον οποίο ζούμε.

APROXIMAR, Πορτογαλία

Η APROXIMAR είναι ένας Συνεταιρισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημιουργήθηκε το 2006, με στόχο την ενίσχυση του ανθρώπινου και κοινωνικού κεφαλαίου των ατόμων, των κοινοτήτων και των οργανισμών ως στρατηγική για την ενίσχυση της ικανότητάς τους να εκμεταλλεύονται τις υπάρχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες. Η αποστολή της επιτυγχάνεται καθημερινά με το συν-σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσαρμοσμένων έργων κοινωνικής καινοτομίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών, πέρα από την παροχή του δικού της πακέτου υπηρεσιών ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων: εκπαίδευση, συμβουλευτική και κοινωνική παρέμβαση. Η APROXIMAR αναπτύσσει έργα δικτύου με εθνικούς και διεθνείς εταίρους στους τομείς παρέμβασής της που επιτρέπουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή καλών πρακτικών και επιταχύνουν τις διαδικασίες μάθησης μέσω της ανταλλαγής πόρων και γνώσεων και της αξιοποίησης των συνεργειών. Οι 4 κύριοι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται είναι: 1) Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Κοινωνικό Κεφάλαιο (2007), 2) Κοινωνική Οικονομία, Επιχειρηματικότητα και Απασχολησιμότητα (2009), 3) Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης (2012) και 4) Ενεργός Γήρανση και Εξαρτημένη Φροντίδα (2016). Τα προγράμματά της συνδυάζουν πάντα την κοινωνική επιστήμη (γνώση), τις ενεργές μεθόδους (ανθρώπους) και τα κατάλληλα εργαλεία (τεχνολογία).

INCOMA, Ισπανία

Η INCOMA είναι ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο με έδρα τη Σεβίλλη (Ισπανία) με εκτενή τεχνογνωσία και εμπειρία στην ανάπτυξη και τον συντονισμό έργων διεθνούς συνεργασίας που χρηματοδοτούνται κυρίως στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας.
Η INCOMA αποτελείται από μια πολυπολιτισμική και αφοσιωμένη ομάδα με σχετική εμπειρία σε έργα διακρατικής συνεργασίας που χρηματοδοτούνται μέσω διαφορετικών προγραμμάτων της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των Erasmus+, AMIF, H2020, EaSI ή ENI), καθώς και μέσω άλλων διεθνών προγραμμάτων (όπως επιχορηγήσεις ΕΟΧ και πολλά εθνικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της κινητικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς στις χώρες της ΕΕ).
Η δραστηριότητα της INCOMA είναι αφιερωμένη κυρίως στην ανάπτυξη έργων κοινωνικής καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες που βρίσκονται σε κίνδυνο ή με ειδικές δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας, δηλαδή νέους, γυναίκες και πολίτες με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

SWIDEAS, Σουηδία

Η SwIdeas είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα την αξία και με στόχο όχι να παράγει κέρδος αλλά να επιφέρει θετικό αντίκτυπο. Πιστεύουμε στη βιωσιμότητα, την ποικιλομορφία, τη συνεργασία και την προστιθέμενη αξία. Όταν εργαζόμαστε με πελάτες και συνεργάτες, στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε αυτούς που παρέχουν αξία όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για τις κοινωνίες και τις κοινότητές τους, και να ενδυναμώσουμε τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και τους οργανισμούς να το κάνουν.
Η SwIdeas είναι ένας επιχειρηματικός πολυπολιτισμικός οργανισμός που ενώνει και συνεργάζεται με μικρές επιχειρήσεις, ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς για να παρέχει τεχνογνωσία σε start-up, διεθνή ανάπτυξη, κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Είμαστε ένας παγκόσμιος φιλόδοξος οργανισμός, αλλά με περιφερειακές ρίζες που έχει συσταθεί στη Σουηδία.