Γνωρίζατε ότι η δια ζώσης Συνάντηση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας “Young Cultentrepreneurs” πραγματοποιήθηκε στο Κέλτσε της Πολωνίας τον Ιούνιο του 2022; Στις 7/6 για να γίνουμε συγκεκριμένοι! Στις εγκαταστάσεις του οργανισμού Stowarzyszenie Integracja i Rozwój συγκεντρώθηκαν όλοι οι εκπρόσωποι των εταίρων για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με το έργο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα Αποτελέσματα του Έργου και συζητήθηκαν λεπτομερώς. Οι εταίροι εστίασαν επίσης στους οικονομικούς και διοικητικούς κανονισμούς για να συνδυάσουν τα ορόσημα του έργου με την διαχείριση.

Οι συμμετέχοντες εταίροι ήταν:

  • Theodora Giatagana, KMOP (Ελλάδα)
  • Sophia Rodiou, ARTIT (Ελλάδα)
  • Patricia Aquino and Tania Teixeira from APROXIMAR (Πορτογαλία)
  • Julia B.C. Moreira and Abdallah Sobeith from SwIdeas AB (Σουηδία)
  • Mariana Restrepo Palacio and Marina Camacho from INCOMA (Ισπανία) – Διαδικτυακή Συμμετοχή

 

Το έργο Young Cultentrepreneurs χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και υλοποιείται από έξι οργανισμούς από πέντε χώρες της ΕΕ: Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (Πολωνία), KMOP – Social Action and Innovation Center (Ελλάδα), ARTIT (Ελλάδα) APROXIMAR (Πορτογαλία), INCOMA (Ισπανία) και SWIDEAS (Σουηδία). Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του έργου: www.youngcult.eu.