Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας, σε συνεργασία με την ψηφιακή πλατφόρμα τέχνης και πολιτισμού Artit πραγματοποίησε στις 12 και στις 20 Δεκεμβρίου 2022 δύο σεμινάρια για νέους εργαζόμενους και επαγγελματίες που εργάζονται με ομάδες νέων.

Ο κύριος στόχος των σεμιναρίων ήταν  η εκπαίδευση των επαγγελματιών και η εξοικείωσή τους με το περιεχόμενο του «Εγχειριδίου για Εργαζόμενους Νεολαίας: Τα Πώς και τα Γιατί για την Πολιτιστική και Δημιουργική Επιχειρηματικότητα», το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Young Cultentrepreneurs: Υποστήριξη νεανικών καινοτόμων μυαλών για πολιτιστική και δημιουργική επιχειρηματικότητα». Αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία να γνωρίσουν οι επαγγελματίες τα υλικά που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου και να αξιολογήσουν τη χρησιμότητά τους κατά την εργασία τους με ομάδες νέων. Τα σχόλια συνέβαλαν στη βελτίωση και ολοκλήρωση του σχετικού Εγχειριδίου. Ο στόχος του Erasmus+ έργου «Young Cultentrepreneurs: Υποστήριξη νεανικών καινοτόμων μυαλών για πολιτιστική και δημιουργική επιχειρηματικότητα» είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα μη τυπικής μάθησης για να προσελκύσει και να εξοπλίσει τους/τις νέους/ες εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης με τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να εισέλθουν στην πολιτιστική και δημιουργική οικονομία και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και το πνεύμα του επιχειρείν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του έργου Young Cultentrepreneurs κ. Θεοδώρα Γιαταγάνα στα email giatagana.t@kmop.org / youngcultentrepreneurs-project@kmop.org.