Z radością informujemy, że pierwszy rezultat pracy w ramach projektu Young Cultentrepreneurs został zakończony. W grudniu 2022 roku miały miejsce spotkania on-line z pracownikami młodzieżowymi, podczas którego omawiane były poszczególne rozdziały podręcznika Handbook for Youth Workers: The Hows and Whys for Cultural and Creative Entrepreneurship opracowanego przez kadrę projektu.

Podczas kilku spotkań, które przybrały formę luźnej dyskusji, prowadząca seminarium (Katarzyna Zapała) prezentowała poszczególne rozdziały podręcznika, by następnie moderować dyskusję na temat poszczególnych jego części. Uczestnicy spotkań dokonywali ewaluacji materiałów, zauważając że w kilku miejscach winny być one wzbogacone bądź zmienione. Bardzo często zwracali uwagę na chwilami zbyt specjalistyczny i hermetyczny język przekazu, nieproporcjonalność rozdziałów, zbyt dużą liczbę przykładów. Mimo licznych komentarzy materiał uznali za niezwykle pomocny, przyznając, że z niecierpliwością oczekiwać będą na wersję końcową.