MŁODZI
KULTURO-
PRZEDSIĘ
BIORCY

Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży

Rezultaty pracy

Podręcznik dla osób pracujących z młodzieżą: wprowadzenie do przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy dla pracowników młodzieżowych, którzy znajdą w nim niezbędne informacje na temat kulturalnej i kreatywnej gospodarki, dowiedzą się, jak młodzież może wykorzystać swoją innowacyjność i skierować ją w stronę przedsiębiorczości. Ponadto, zaplanują, jak wykorzystać zdobytą wiedzę w swojej pracy, szczególnie na płaszczyźnie wspierania młodych ludzi w ich drodze rynek pracy. Materiał dostępny jest online w formacie cyfrowym w sześciu językach. W celu zapewnienia najwyższej jakości opracowanych treści dokonano ewaluację podręcznika przez 100 osób z: Grecji, Polski, Szwecji, Portugalii oraz Hiszpanii.

Kurs metodą blended-learning dla młodych kulturo-przedsiębiorców

Kurs ma na celu zaangażowanie i zainspirowanie uczestników oraz uwolnienie ich potencjału w zakresie tematu projektu. Jest on zaplanowany w formie blended-learning i zostanie pilotażowo przeprowadzony w Polsce, Grecji, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji dla łącznie 80 młodych osób w wieku 18-29 lat w sytuacji NEET.

Scrapbook kulturo-przedsiębiorców: Poznaj innowacyjne młode umysły

Cyfrowy album będzie publikacją internetową, zaprojektowaną i wykonaną we współpracy z młodymi ludźmi uczestniczącymi w kursie, która przedstawi ich podróż projektową (z linkami do materiałów audiowizualnych). Rezultat ten da młodym ludziom możliwość zaprezentowania również swojej pracy i rozpoczęcia swoich przedsiębiorczych przedsięwzięć. Album zostanie opublikowany w językach angielskim, polskim, greckim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim.