MŁODZI
KULTURO-
PRZEDSIĘ
BIORCY

Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży

Młodzi Kulturo-przedsiębiorcy to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach program Erasmus Plus. Jego celem jest stworzenie ekosystemu uczenia się pozaformalnego, aby wyposażyć młode osoby z grupy NEET w umiejętności pozwalające im na wejście na rynek pracy w obszarze przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej.

  • Podnieść potencjał osób pracujących z młodzieżą w zakresie wspierania kulturalnej i kreatywnej przedsiębiorczości młodzieży.
  • Zmotywować i zaktywizować młodzież NEET do skierowania swojego potencjału kreatywnego i innowacyjnego w stronę przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej.
  • Wyposażyć młodzież w umiejętności przedsiębiorcze, komputerowe, miękkie poprzez podejście oparte na uczeniu się pozaformalnym.
  • Wzmocnić pozycję młodzieży poprzez zapewnienie jej możliwości tworzenia i dzielenia się swoją pracą.

Bądź z nami na bieżąco.