Czy wiecie, że pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu „Rozwijanie przedsiębiorczości kulturalnej i kreatywnej młodzieży” odbyło się w Kielcach w czerwcu 2022 roku? A konkretnie 07.07.2022 r.! W siedzibie Stowarzyszenia Integracja i Rozwój zebrali się przedstawiciele wszystkich partnerów, aby omówić szczegóły związane z projektem. Podczas spotkania zaprezentowano i przedyskutowano rezultaty projektu; partnerzy omówili również na regulacje  finansowe i administracyjne w ramach programu  Erasmus Plus oraz ustalili harmonogram prac.

W spotkaniu udział wzięli:

  • Theodora Giatagana z KMOP (Grecja)
  • Sophia Rodiou z ARTIT (Grecja)
  • Patricia Aquino i Tania Teixeira z APROXIMAR (Portugalia)
  • Julia B.C. Moreira i Abdallah Sobeith z SwIdeas AB (Szwecja)
  • Mariana Restrepo Palacio i Marina Camacho z INCOMA (Hiszpania) – udział online

 

Projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej Erasmus+ i jest realizowany przez sześć organizacji z pięciu krajów UE: Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (Polska), KMOP – Social Action and Innovation Centre (Grecja), ARTIT (Grecja), APROXIMAR (Portugalia), INCOMA (Hiszpania) and SWIDEAS (Szwecja). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: www.youngcult.eu.