YOUNG
CULT
ENTRE
PRENEURS

Stöd till ungdomars innovativa sinnen för kulturellt och kreativt entreprenörskap

Verksamhet & resultat

Handbok för ungdomsarbetare: Metoder (Hur:s) och Förhållningssätt (Varför:s) för kulturellt och kreativt entreprenörskap

Denna handbok kommer att vara en utbildningsresurs i händerna på ungdomsledare som fullt ut kommer att bekanta dem med vad som är kulturell och kreativ ekonomi, hur ungdomar kan utnyttja sin innovation och styra den i kulturellt och kreativt entreprenörskap; hur man integrerar koncept i sitt arbete och även vägleda ungdomar med det slutliga målet att dra nytta av fördelarna med kulturellt och kreativt entreprenörskap för arbetsmarknaden inklusive på av ungdomar i NEET-situation. Handboken som publiceras i digitalt format på sex språk och finns tillgänglig online kommer att vara en viktig utbildningsresurs för ungdomsledare och ungdomsledare. Onlineseminarier kommer att genomföras i 5 länder med deltagande av totalt 100 ungdomsledare.

Kursen Young Cultentrepreneurs för att engagera, inspirera och frigöra ungdomens potential för den kulturella och kreativa ekonomin

En kurs kommer att utvecklas för att engagera, inspirera och frigöra ungdomens potential för den kulturella och kreativa ekonomin. Kursen kommer att vara en blandad inlärningsupplevelse och kommer att finnas tillgänglig på sex språk som ska testas i Polen, Grekland, Portugal, Spanien och Sverige för totalt 80 ungdomar i åldern 18–29 år som varken arbetar eller studerar.

Young Cultentrepreneurs klippbok för kulturell och kreativ ekonomi: Möt de innovativa unga hjärnorna

Den digitala klippboken kommer att vara en online publikation, utformad och producerad i samarbete med de ungdomar som deltar i kursen, som kommer att presentera deras projekt resa (med länkar till audiovisuellt material) och visa upp deras idéer och verk. Detta resultat kommer att ge ungdomar möjlighet att presentera sitt arbete och starta sina entreprenörssträvanden. Klippboken kommer att ges ut på engelska, polish, grekiska, portugisiska, spanska och svenska.