Den 5 december 2022 anordnade SwIdeas ett online seminarium för ungdomsarbetare och yrkesverksamma. 13 deltagare från Sverige och andra länder deltog i evenemanget, som arrangerades i samarbete med Anna Lindh-stiftelsen och inramades inom projektet Young Cultentrepreneurs, medfinansiert av Erasmus Plus. Huvudsyftet med seminariet var att samla in deltagarnas feedback om Handboken för unga kultentreprenörer för ungdomsarbetare. Seminariet inleddes med ett varmt välkomnande från SwIdeas facilitatorer och följdes upp med en introduktionsaktivitet där deltagarna kunde engagera sig genom att uttrycka sina förväntningar på seminariet, dela med sig av var de kommer ifrån samt lära känna varandra. Efter att ha introducerat arrangörerna och projektet Young Cultentrepreneurs presenterade SwIdeas Handboken för ungdomsarbetare: Hur och varför för kulturellt och kreativt entreprenörskap, som var kärnan under seminariet. Därför kunde deltagarna förstå och dyka in i handbokens innehåll, struktur och berättelse på ett djupare sätt, eftersom SwIdeas redan gav dem chansen att komma åt handboken några dagar före evenemanget så att de hade tid att utforska den i förväg. Sedan bjöd facilitatorerna in deltagarna att diskutera handboken i mindre grupper – de fick ett arbetsblad med vägledande frågor som underlättade formuleringen av deras argument och feedbackpunkter, som de senare kunde dela med resten av grupperna. Deltagarna delade värdefulla observationer, styrkor och förbättringspunkter som facilitatorerna samlade in med mycket tacksamhet! Den feedback som samlas in under detta onlineevenemang kommer att vara mycket användbar för att förbättra handboken för ungdomsarbetare och kommer att göra det möjligt för projektet Young Cultentrepreneurs att leverera bättre resultat som är relevanta för ungdoms- och ungdomsarbetarnas behov och intressen. Slutligen fick deltagarna chansen att prova ett verktyg som utvecklats av SwIdeas och som syftar till att stödja ungdomar i bedömningen och förbättringen av deras entreprenörskapsfärdigheter – Entrepreneurship Skills Compass. I allmänhet gav deltagarna mycket positiv feedback om detta verktyg och många uttryckte sin vilja att använda det i sitt arbete med ungdomar! Seminariet avslutades med en slutlig utvärdering och ett varmt farväl från alla deltagare. Vi hoppas att vi ses igen vid framtida evenemang!