Kick-off mötet i Polen

Kick-off mötet i Polen

Visste du att det första transnationella projektmötet ägde rum i Kielce i juni 2022? Den  7:e mer exakt! Representanter från partnerorganisationerna samlades i lokalerna för den ledande organisationen (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) för att diskutera detaljerna...