Covid-19-pandemin har på ett oproportionerligt sätt påverkat ungas ekonomiska möjligheter och sysselsättningsmöjligheter och accentuerat befintliga hinder och svårigheter för unga, särskilt de som varken arbetar eller studerar. Sysselsättningsgraden bland unga i EU 2020 var -2,8 procentenheter lägre jämfört med tiden före pandemin 2019. År 2021 hade en majoritet av EU:s medlemsstater inte återhämtat sig helt, eftersom sysselsättningsgraden för unga fortfarande var lägre än 2019.

I ett försök att stödja unga vuxna som varken arbetar eller studerar och främjar ungt företagande – särskilt det kulturella och kreativa entreprenörskapet – har 6 organisationer i hela Europa gått samman i syfte att skapa ett icke-formellt ekosystem för lärande för att locka, engagera och utrusta unga som varken arbetar eller studerar med de färdigheter som krävs för att komma in i den kulturella och kreativa ekonomin och för att tillåta deras kreativitet, entreprenörs- och affärsfärdigheter att blomstra.

Projektet Young Cultentrepreneurs syftar till att: öka ungdomsarbetarnas kapacitet att stödja ungdomars kulturella och kreativa entreprenörskap; motivera och aktivera ungdomar i unga som varken arbetar eller studerar för att kanalisera sitt kreativa kapital och innovationskapital till entreprenörsidéer för den kulturella och kreativa ekonomin, utrusta ungdomar med färdigheter (digitala, entreprenöriella, kreativa) genom en icke-formell inlärningsstrategi, stärka ungdomar genom att ge dem möjlighet att producera och dela med sig av sitt arbete.

Som en del av projektet Unga kulturarbetare kommer en handbok för ungdomsledare att utvecklas, som syftar till att lära dem om vad som är kulturell och kreativ ekonomi, hur ungdomar kan styra sin innovation inom kulturellt och kreativt entreprenörskap, hur man integrerar koncept i sitt arbete och även vägleda ungdomar, med det slutliga målet att dra nytta av fördelarna med kulturellt och kreativt entreprenörskap för inkludering på arbetsmarknaden av unga som varken arbetar eller studerar.

Dessutom kommer kursen ”Young Cultentrepreneurs” att utvecklas för att engagera, inspirera och frigöra ungdomspotentialen för den kulturella och kreativa ekonomin. Kursen kommer att vara en blandad inlärningsupplevelse och kommer att finnas tillgänglig på sex språk som ska testas i Polen, Grekland, Portugal, Spanien och Sverige för totalt 80 ungdomar i åldern 18–29 år som varken arbetar eller studerar.

Ungdomarna som deltar i denna kurs kommer att presentera sin projektresa och visa upp sina idéer och verk i en onlinepublikation som kommer att finnas tillgänglig, ”Young Cultentrepreneurs scrapbook for cultural and creative economy: Meet the innovative young minds”.

Projektet Young Cultentrepreneurs medfinansieras av Europeiska unionens Erasmus+-program och genomförs av sex organisationer från fem EU-länder: Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (Polen), KMOP – Social Action and Innovation Centre (Grekland), ARTIT (Grekland), APROXIMAR (Portugal), INCOMA (Spanien) och SWIDEAS (Sverige). För mer information kan du besöka projektets hemsida: www.youngcult.eu.

Ladda ner pressmeddelandet här.