YOUNG
CULT
ENTRE
PRENEURS

Stöd till ungdomars innovativa sinnen för kulturellt och kreativt entreprenörskap

Young Cultenterpreneurs är ett Erasmus+ medfinansierat projekt som syftar till att skapa ett icke-formellt ekosystem för lärande och för att locka, engagera och utrusta unga som varken arbetar eller studerar med färdigheter för att komma in i den kulturella och kreativa ekonomin och låta deras kreativitet, entreprenörs- och affärsfärdigheter blomstra.

Vad vill vi uppnå?

  • Öka ungdomsarbetarnas kapacitet att stödja ungdomars kulturella och kreativa entreprenörskap.
  • Motivera och aktivera ungdomar i NEET-gruppen (UVAs: unga som varken arbetar eller studerar) att komma vidare för att kanalisera sitt kreativa och innovativa kapital genom att förvekliga deras entreprenöriella idéer för den kulturella och kreativa ekonomin.
  • Utrusta ungdomar med färdigheter genom en icke-formella inlärningsstrategier.
  • Stärka ungdomarna genom att ge dem möjlighet att producera och dela med sig av sitt arbete.

Följ oss