Visste du att det första transnationella projektmötet ägde rum i Kielce i juni 2022? Den  7:e mer exakt! Representanter från partnerorganisationerna samlades i lokalerna för den ledande organisationen (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) för att diskutera detaljerna relaterade till projektet.  Under mötet presenterades och debatterades projektresultaten, och deltagarna fokuserade också på de finansiella och administrativa aspekterna inom Erasmus Plus för att kombinera projektets milstolpar med förvaltningsfaserna.

Partnernas deltagare var:

  1. Theodora Giatagana från KMOP (Grekland)
  2. Sophia Rodiou från ARTIT (Grekland)
  3. Patricia Aquino och Tania Teixeira från APROXIMAR (Portugal)
  4. Julia B.C. Moreira och Abdallah Sobeih från SwIdeas AB (Sverige)
  5. Mariana Restrepo Palacio och Marina Camacho från INCOMA (Spanien) – deltog online

Projektet Young Cultentrepreneurs finansieras av Europeiska unionens Erasmus+-program och genomförs av sex organisationer från fem EU-länder: Stowarzyszenie Integracja i Rozwoj (Polen), KMOP – Social Action and Innovation Centre (Grekland), Artit (Grekland), APROXIMAR (Portugal), INCOMA (Spanien) och SWIDEAS  (  Sverige). För mer information kan du besöka projektets hemsida: www.youngcult.eu.