YOUNG
CULT
ENTRE
PRENEURS

Stöd till ungdomars innovativa sinnen för kulturellt och kreativt entreprenörskap

Om projektet 

Situationen

Covid-19-pandemin påverkade oproportionerligt unga människors ekonomiska möjligheter och sysselsättningsmöjligheter, enligt en rapport från FN:s internationella arbetsorganisation (ILO), och accentuerade befintliga hinder och svårigheter som ungdomar möter, särskilt unga som varken arbetar eller studerar.

Överraskande faktum

Andelen ungdomar som inte är anställda och som genomgår en utbildning under 2020 – det senaste året för vilket globala data finns tillgängliga – ökade med 23 %, den högsta nivån på 15 år, och en ökning med 1,5 % från 2019 när pandemin först slog till.

Ungdomar har ett enormt kreativitets- och innovationskapital som måste frigöras för att driva på tillväxten i de europeiska ekonomierna och samhällena. Samtidigt visar olika studier fördelarna med att använda kultur som ett verktyg för egenmakt, förtroendeskapande och social inkludering av ungdomar. Att skapa värde på kulturområdet går utöver ekonomisk tillväxt och förstärker social inkludering och känslor av tillhörighet.

Projektet

Projektet Young Cultentrepreneurs syftar till att skapa ett icke-formellt ekosystem för lärande för att locka, engagera och utrusta unga som varken arbetar eller studerar med de färdigheter som krävs för att komma in i den kulturella och kreativa ekonomin och för att låta deras kreativitet, entreprenörs- och affärsfärdigheter blomstra.

Huvudmål

  • Att öka ungdomsarbetarnas kapacitet att stödja ungdomars kulturella och kreativa entreprenörskap.
  • Att motivera och aktivera ungdomar i unga som varken arbetar eller studerar att kanalisera sitt kreativa kapital och innovationskapital till entreprenöriella idéer för den kulturella och kreativa ekonomin.
  • Att förse ungdomar med färdigheter (digitala, entreprenöriella, kreativa) genom en icke-formell inlärningsstrategi.
  • Att stärka ungdomar genom att gem möjlighet att producera och dela sitt arbete.

Huvudsakliga utgångar

  • Handbok för ungdomsarbetare: Hows och WHYs för kulturellt och kreativt entreprenörskap.
  • Kursen Young Cultentrepreneurs för att engagera, inspirera och frigöra ungdomspotentialen för kulturen och den kreativa ekonomin.
  • Klippboken Young Cultentrepreneurs för kulturell och kreativ ekonomi: Möt de innovativa unga hjärnorna.