Det har gått ett år sedan vi hade vårt startmöte under vilket projektet anordnades. Som idag var det en solig dag i Polen under vilken vi hade möjlighet att diskutera projektets detaljerna, planera kommande aktiviteter och lära känna varandra!

På Stowarzyszenie Integracja I Rozwójs lokaler i Kielce tillbringade vi ett par timmar för att se till att varje aktivitet som planerades i projektförslaget var tydlig för oss och att vi var väl förberedda för att genomföra dem.

Men vad mer har vi framgångsrikt uppnått under de senaste 12 månaderna? Se listan nedan:

  • Vi har utvecklat Handboken för ungdomsledare: The Hows and Whys för kulturellt och kreativt entreprenörskap – som finns i 6 språk: engelska, grekiska, polska, spanska, svenska och portugisiska.
  • Vi har börjat arbeta med blandat lärande-kursen för unga som innehåller ämnen som: Introduktion till kulturellt och kreativt entreprenörskap, Digital omvandling och kulturell och kreativ ekonomi, Vikten av entreprenörskap för den kulturella och kreativa sektorn, Digitala verktyg för att utveckla innehåll, artefakter och produkter för den kulturella och kreativa sektorn.
  • Vi anordnade online seminarier för ungdomsledare i Grekland, Portugal, Spanien, Sverige och Polen för att få feedback på handboken från deltagarna.
  • Vi designade projektets hemsida (www.youngcult.eu) och FB-profil (@YoungCultentrepreneurs). Följ oss!
  • Vi deltog i många onlinemöten för att planera och sammanfatta varje projektstadiet.
  • Vi hade möjligheten att träffas personligen i Kielce (2022-07-07) och Sevilla (2023-03-28)
  • Vi bekantade oss med problemet med kulturellt och kreativt entreprenörskap, och vi upptäckte att det finns mycket att göra i den här frågan.
  • och många, många fler…

Snart kommer vi att påbörja rekryteringsprocessen för utbildningarna – vi välkomnar dig varmt att följa oss!